Archiwum

Materiały archiwalne z poprzednich edycji targów…

Targi Energii 2021

30 września i 1 października 2021 r. Jachranka

XVII Targi Energii

W dniach 25 i 26 września 2014 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XI Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Gospodarki p. Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marek Sawicki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p. Maciej Bando.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na cztery następujące bloki tematyczne:

  • Rynek energii elektrycznej w 2014 roku i latach następnych – blok seminaryjny
  • Praktyczne aspekty funkcjonowania rynku energii elektrycznej – panel dyskusyjny
  • Jak zostać prosumentem ? – blok seminaryjny
  • Jak zostać prosumentem – blok warsztatowy

Galeria foto 2021

W dniach 30 września i 1 października 2021 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XVII Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.