Kontakt

Towarzystwo Obrotu Energią

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel. (22) 827 57 93
fax: (22) 826 61 55
e-mail: sekretariat@toe.pl

Marek Kulesa

Dyrektor Biura TOE

Monika Gasiuk

Zastępca Dyrektora Biura TOE

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

ul. Żurawia 24 lok. 6, 00-515 Warszawa
tel. +48 503 074 245
e-mail: iep@iep.org.pl

Natalia Goralewska